Privacy beleid Sogesma S.A

Verantwoordelijk voor de verwerking

SOGESMA N.V. Rue de Capilône, n°6, B-6220 Heppignies - België, waarvan het ondernemingsnummer BE0866517727 is, voor eigen rekening en in naam en voor rekening van haar dochterondernemingen 

- SND BE0866.592.258,
- PARTEGEN (L) LU16391566,
- TRAFINTER (F) FR08383139458

Dit privacy beleid is van toepassing op de TRAFIC.COM websites (België, Luxemburg en Frankrijk), op de inschrijving op de nieuwsbrief, en op alle contacten met SOGESMA S.A.

De data privacy officer mag door email aan: privacy@trafic.com  gecontacteerd worden

• BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij weten dat u waakzaam bent over het gebruik van uw persoonlijke informatie. Wij danken u dan ook voor uw vertrouwen in Trafic, dat uw privacy nauwgezet respecteert.

Om op onze website Trafic.com te bestellen, dient u onze Algemene Verkoopsvoorwaarden en Privacy beleid te valideren.

 

• VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
 
Elke verwerking van persoonsgegevens die aan Trafic wordt meegedeeld, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Sogesma SA, Rue de Capilône, n°6, B-6220 Heppignies (België), die verantwoordelijk is voor de verwerking. (Hierna Sogesma of Trafic of Wij genoemd).

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen in ons intern beheersysteem (SAP) onder controle van Sogesma SA. Alleen personeel van Sogesma SA en/of bevoegde derden (binnen een professioneel kader) hebben toegang tot deze informatie.

 

• WAARVOOR VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken deze informatie om: 

1.    Uw bestellingen te verwerken,

2.    Producten en diensten te leveren,

3.    De betaling te verwerken,

4.    Met u te communiceren over uw bestellingen,

5.    Producten, diensten en promotieaanbiedingen,

6.    U onze nieuwsbrief te sturen, als u zich hebt ingeschreven,

7.    Onze administratie bij te houden en bij te werken en zo ook uw accounts bij ons,

8.    U te voorzien van inhoud zoals recensies van klanten,

9.    Uw verzoeken te beantwoorden,

10.  Uw toekomstige aankopen te personaliseren,

11.  Onze secties te verbeteren,

12.  Producten en diensten aan te bevelen die voor u van belang kunnen zijn,

13.  Klachten op te lossen,

14.  Verzoeken om toegang, rectificatie, enz. te behandelen,

15.  Te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgevende vereisten (met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf), zoals die met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, te voldoen aan juridische procedures en te reageren op verzoeken van overheidsinstanties (met inbegrip van die buiten uw land van verblijf),

16.  Het openen van e-mails die wij u sturen te traceren.

17. Google Analytics wordt gebruikt on surf-en aankoopgegevens bij te houden en te analyseren.

 

• WAT IS DE WETTELIJKE BASIS VOOR ONZE GEGEVENSVERWERKING?

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de volgende:

- De toestemming van de betrokkene, die het recht heeft zijn toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven)
     > Doel 6-9
- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke in de gevallen waarin de GDPR voorziet
     > Doel 5 - 8 -12-16
- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen (voor alle andere doeleinden)
     > Doel 1-2-3-4-7-10-11-13
- de verwerking is noodzakelijk voor een wettelijke verplichting
     > Doel 14-15

- de marketingverwerking van surfgegevens op Google is gecodeerd. Google garandeert de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens en maakt daarbij gebruik van de hoogste industrienormen.

    > Doel 17De rechtmatigheid van uw inschrijving op de nieuwsbrief of van een e-mailverzoek is gebaseerd op uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. Er zijn twee manieren om dit te doen:

- Log gewoon in op Trafic.com en ga naar uw klantenrekening. In het tabblad "Nieuwsbrief", vinkt u het abonnement op de nieuwsbrief uit en wij verwijderen uw e-mail uit onze database.

- Klik op de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.

 

• WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD?

Om een account te registreren of als gast te bestellen, verzamelen en bewaren we de volgende informatie voor Trafic.com.

- Achternaam
- Voornaam
- Bedrijfs- en BTW nummer (indien u zich als bedrijf inschrijft)
- Telefoon
- Post- en leveringsadres (indien verschillend)
- Emailadres
- Wachtwoord


De bedrijfsnaam, het BTW nummer en een specifiek leveringsadres zijn facultatieve gegevens die u vrijwillig verstrekt voor de goede afhandeling van uw bestellingen. 

Indien u als gast bestelt, worden uw gegevens enkel verzameld en gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling, wat impliceert dat u geen account zal hebben op Trafic.com.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, vragen wij u om uw naam, voornaam en e-mailadres. U kunt zich op elk moment uitschrijven.

 
• BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor klantenbeheer gedurende vijf jaar na uw laatste aankoop, en voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden gedurende 10 jaar na uw laatste aankoop. 

De gegevens die voor een bestelling als "gast" worden geregistreerd, worden niet gearchiveerd. De factuur van uw bestelling zal echter voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden gedurende 10 jaar na de aankoop worden bewaard.

Als u dat wenst, worden alleen uw facturen gedurende de wettelijke termijn bewaard.

Wat het abonnement op de nieuwsbrief betreft, zal uw e-mailadres uit de mailingdatabank worden verwijderd zodra u verzoekt om u uit te schrijven.


• E-MAIL INFORMATIE
 
Om het nut en de interesse van onze e-mails te maximaliseren, ontvangen wij regelmatig een bevestiging van de Trafic e-mails die u hebt geopend, indien uw computer dit toelaat. Indien u niet langer e-mail van ons wenst te ontvangen, volstaat het ons hiervan op de hoogte te brengen in uw persoonlijke account op Trafic.com ("Nieuwsbrief" tabblad). 
 
• INFORMATIE UIT ANDERE BRONNEN
 
Wij kunnen ook andere informatie over u van andere organisaties gebruiken die wij toevoegen aan uw accountgegevens, maar alleen als u deze overdracht van informatie hebt toegestaan als onderdeel van uw relatie met die organisaties. 
 
• AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE
 
Telkens wanneer u contact met ons opneemt, ontvangen en registreren wij bepaalde soorten informatie, zoals IP-adres, browser,... Net als veel andere sites maken ook wij gebruik van "cookies".

• HOE ZIT HET MET COOKIES?

De " cookies " zijn alfanumerieke identificatiecodes die wij via uw internetbrowser op uw harde schijf overbrengen. Ze stellen ons systeem in staat uw browser te herkennen en u diensten te verlenen, zoals producten die u in uw winkelwagen hebt geplaatst.

In de Help-sectie van de werkbalk van de meeste browsers staat hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuw cookie ontvangt, of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. U kunt er ook voor kiezen om soortgelijke gegevens die worden gebruikt door software die uw browser ondersteunt, zoals Flash-cookies, uit te schakelen of te verwijderen door de instellingen van die software te wijzigen of door de uitschakelprocedures te volgen die staan beschreven op de website van de uitgever van die software.

Wanneer u de site bezoekt, krijgt u de gelegenheid om toestemming te geven voor de door de site aangeboden cookies.

Noodzakelijke cookies die bijvoorbeeld een taalkeuze of het volgen van uw winkelwagentje mogelijk maken, zijn wettelijk toegestaan en behoeven geen toestemming.

Een cookie-beleid is beschikbaar op de e-shop site voor alle bezoekers van de site.

 

• DEELT TRAFIC INFORMATIE?

Klantinformatie is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Wij verkopen het niet. Wij delen deze informatie alleen met derden in de volgende gevallen:

- Wij doen een beroep op andere onafhankelijke bedrijven of personen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn: verwerking van bestellingen, verzending van producten, bezorging per post of e-mail, beheer van klantenbestanden, database-analyse, marketingdiensten, verstrekking van zoekresultaten en links (met inbegrip van betaalde links en vermeldingen), verwerking van creditcardbetalingen en klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun diensten te verlenen en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Voorts zijn zij verplicht deze informatie te verwerken in overeenstemming met dit beleid en met toepassing van de regelgeving inzake persoonsgegevens. SOGESMA S.A. en haar leveringspartners zijn gebonden door een handvest dat de volledige bescherming van de gegevens van onze klanten regelt. Persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, worden uitsluitend gebruikt voor de levering van uw bestellingen.

- Wij maken accountinformatie van klanten en andere persoonlijke informatie openbaar als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden of een andere overeenkomst uit te voeren en af te dwingen, of om de rechten van de Trafic Group of derden te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven of organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Dit omvat uiteraard niet het verkopen, verhuren, delen of anderszins bekendmaken van persoonlijk identificeerbare informatie over klanten voor commerciële doeleinden, in strijd met de toezeggingen in dit beleid.

In alle andere gevallen hebt u de mogelijkheid om vooraf toestemming te geven voor een overdracht aan een derde partij.

 

• IS MIJN PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMD?
 
Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke informatie over klanten. Onze veiligheidsprocedures kunnen vereisen dat wij u om een identiteitsbewijs vragen voordat wij uw persoonlijke informatie aan u kunnen vrijgeven.

Het is belangrijk om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en computer. Als u een computer deelt, moet u daarom na elk gebruik uitloggen.


• HOE ZIT HET MET ADVERTEERDERS VAN DERDEN EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES?
 

Onze site kan advertenties van derden en koppelingen naar andere websites bevatten. Wij verstrekken geen persoonlijk identificeerbare informatie over onze klanten aan deze externe adverteerders of websites.

Deze externe websites en adverteerders, of internetreclamebedrijven die namens hen werken, gebruiken soms technologie om advertenties die op onze website worden weergegeven, rechtstreeks naar uw browser te sturen. In dat geval krijgen ze automatisch uw IP-adres. Zij kunnen ook cookies, Javascript, tags of single-pixel gifs en andere technologieën gebruiken om de doeltreffendheid van hun advertenties te meten en om hun reclamecontent te personaliseren. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies of andere functies die zij kunnen gebruiken. De informatiepraktijken van deze websites en adverteerders vallen niet onder ons Privacy beleid. Neem rechtstreeks contact met hen op voor meer informatie over hun privacy beleid.

Trafic.com biedt, volgens afspraak, een fotoservice die wordt beheerd door onze serviceprovider Fujicolor.eu. De doorverwijzing naar deze site voldoet aan de vereisten van de RGPD die losstaan van ons privacybeleid en de algemene en bijzondere voorwaarden van Trafic. Als gevolg hiervan moeten internetgebruikers die deze aparte site bezoeken cookies accepteren en een account registreren op het digitale platform van Fuji, waarvan de elementen op geen enkele wijze worden gedeeld tussen Trafic en laatstgenoemde.

Geen enkele gegevens, activiteit, actie of bestelling geplaatst op Fujicolor.eu wordt gedeeld of doorgegeven aan Trafic.

 

• UW RECHTEN
 
Zoals in het reglement is bepaald, hebt u recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking en overdracht van uw gegevens.

 

• KLACHTEN

In geval van een klacht of een verzoek kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking of de functionaris voor gegevensbescherming Jacques Folon, te bereiken op privacy@trafic.com 

Indien u van mening bent dat u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u in elk geval een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

• MOGEN KINDEREN TRAFIC E-SHOP GEBRUIKEN?
 
De verkoop van producten op trafic-eshop.be is strikt voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar en erkend als bekwaam. Voor kinderen bestemde producten moeten door volwassenen worden gekocht. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je Trafic.com alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd. 

 

Wij zijn ook Be commerce gecertificeerd

 

Juridische Kennisgeving :

  • Naam : Trafic
  • Eigenaar : SOGESMA S.A.
  • Maatschappelijke zetel (adres) : Rue de Capilône, n°6, 6220 Heppignies
  • Bedrijfsnummer / BTW nummer : BE0866 517 727
  • Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
  • Contactformulier : Klik HIER
  • Webmaster : Vaimo
  • Gastheer : Vaimo
Bezig met laden...
Betaal veilig en snel met via Mollie